Începând cu 4 iulie 2023, instituțiile publice sunt obligate să accepte documentele în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată. Măsura este prevăzută prin Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 și face parte din strategia națională de digitalizare, conturată tot mai evident după pandemie. Aceeași lege are mai multe implicații care merită amintite: publicarea de modele de formulare și cereri, acceptarea copiilor în format electronic ale cărților de identitate, eliminarea necesității de a depune copii legalizate, fotocopiere gratuită, metode alternative de plată etc.

Legea poate fi cercetată aici. Conform legii în discuție, autoritățile sunt obligate să accepte "semnătura electronică calificată sau avansată, definită potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 și 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014". Care sunt însă diferențele între aceste două tipuri de semnătură electronică? Semnătura electronică calificată și semnătura electronică avansată sunt două tipuri distincte de semnături electronice, care diferă în termeni de nivel de securitate și proces de certificare.

Semnătura electronică calificată

  • Nivel de securitate ridicat: Semnătura electronică calificată oferă cel mai înalt nivel de securitate și autenticitate. Este creată prin utilizarea unui dispozitiv de semnătură electronică calificat, care este certificat și securizat în conformitate cu standardele legale și tehnice relevante.
  • Certificare oficială: Procesul de obținere a semnăturii electronice calificate implică înregistrarea și autentificarea identității persoanei care o utilizează. Această certificare este efectuată de un furnizor de servicii de încredere (Furnizor de Servicii de Certificare), care este recunoscut legal.
  • Recunoaștere legală: Semnătura electronică calificată are o valoare juridică echivalentă cu semnătura pe hârtie în multe țări. Este adesea utilizată în tranzacțiile comerciale sau în documentele juridice care necesită autenticitate și integritate.

Semnătura electronică avansată

  • Nivel de securitate mai scăzut: Semnătura electronică avansată oferă un nivel inferior de securitate în comparație cu semnătura electronică calificată. Deși asigură autenticitatea semnatarului și integritatea documentului, nu este la fel de riguros certificată și verificată ca semnătura calificată și nu beneficiază de același nivel de securitate.
  • Certificare mai puțin formală: Procesul de obținere a semnăturii electronice avansate poate fi mai puțin formal, uneori fiind necesară doar o înregistrare simplă a identității utilizatorului. Nu este nevoie de un Furnizor de Servicii de Certificare sau de o acreditare oficială specifică.
  • Recunoaștere juridică limitată: În multe jurisdicții, semnătura electronică avansată este recunoscută și acceptată ca mijloc de autentificare, dar valoarea juridică poate fi mai limitată în comparație cu semnătura electronică calificată.

Pentru ca o semnătură electronică avansată să poată fi recunoscută, instituția publică sau persoana care a aplicat semnătura trebuie să prezinte o probă cu expertiză informatică. Expertiza trebuie să demonstreze că semnătura face trimitere exclusiv la semnatar, permite identificarea acestuia, mijloacele de realizare sunt sub controlul semnatarului și orice modificare ulterioară poate fi detectată. Aceste cerințe apar în Regulamentul eIDAS 910/2014 și sunt esențiale pentru identificarea persoanei care semnează electronic un document și pentru asigurarea integrității documentelor asociate.

În concluzie, semnătura electronică calificată oferă un nivel mai înalt de securitate, certificare oficială și recunoaștere legală mai extinsă în comparație cu semnătura electronică avansată, care este mai ușor de obținut și are o recunoaștere juridică mai limitată.

Semnătura olografă electronică

Cele două tipuri de semnătură electronică prezentate anterior nu trebuie confundate cu semnătura olografă, reprodusă pe un suport digital. Aici se încadrează semnarea olografă pe un dispozitiv, numită și semnătură biometrică (dată pe o tabletă, de exemplu), scanarea unei semnături olografe și aplicarea acesteia pe un document digital sau încărcarea unei semnături de mână într-o aplicație care să permită apoi aplicarea pe diverse documente. Semnătura olografă electronică nu are o certificare independentă, este ușor de falsificat, are aplicabilitate juridică limitată și poate fi dată doar în nume propriu.

Semnătura biometrică poate fi utilizată pentru documente cu un nivel redus de importanță sau risc. Un aspect important este și combinarea mai multor tipuri de semnături pe același document, mai ales în cazul organizațiilor mari, unde documentele necesită semnătura mai multor persoane/departamente. Există riscul de invalidare a unor semnături electronice legitime prin utilizarea unei semnături biometrice.

Ce semnătură electronică recomandăm?

De câțiva ani în proiecte care necesită semnătura electronică lucrăm preponderent cu CertSign, pe următoarele considerente:

  • Oferă multiple tipuri de semnătură digitală calificată (semnătură digitală cu token, semnătură digitală la distanță, sigiliu digital).
  • Serviciul de semnare în cloud certSIGN se poate integra în diverse aplicații de business (document management, CRM, ERP).
  • Kit-urile de semnătură sunt disponibile pe o durată de 1, 2 sau 3 ani.
  • Compania inovează constant în domeniul identității digitale (certME - prima soluție de identitate în blockchain conformă cu Regulamentul eIDAS, dezvoltată 100% în România de echipa certSIGN).

Începând cu 4 iulie 2023, semnătura electronică va trebui să devină o dotare obligatorie pentru orice organizație publică, iar recomandarea noastră este să acordați atenție maximă acestui aspect, date fiind implicațiile juridice mari.

Nu ezitați să ne contactați pentru orice discuție despre semnătura electronică calificată sau avansată, sau despre integrarea acestor instrumente cu alte soluții și tehnologii pe care le operați.