1. Definiții

Pentru scopul acestor termeni și condiții:

Cracking sau hacking înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.

Atacuri de tip "refuzul serviciului" (Denial of Service) înseamnă interferenta cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server.

Clientul reprezintă orice persoană care accesează acest site web.

Serviciul înseamnă furnizarea către Client a accesului la date și informații transmise de PRAS Consulting SRL și furnizorii săi prin Internet, cu ajutorul acestui site, www.pras.ro.

Marca se referă la faptul că denumirea "PRAS Consulting", oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale PRAS Consulting SRL sau ale oricăror companii asociate.
 

2. Obligațiile PRAS Consulting SRL

2.1 PRAS Consulting SRL și furnizorii săi nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul PRAS Consulting SRL, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. PRAS Consulting SRL și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:

a) Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori

b) eventualele defecte vor fi corectate

c) Serviciul, sau serverul care li pune la dispoziția utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea daună utilizatorilor și nu pot fi responsabili de vreo acțiune pe care o întreprindeți pe baza respectivelor informații sau al Serviciului.

2.2 În nici o circumstanță PRAS Consulting SRL nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performantă al Serviciului, a acestui site web sau site-uri web în legătură cu acesta.

2.3 Răspunderea PRAS Consulting SRL (daca această este stabilită de către o instanță judecătorească sau un tribunal arbitral), în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii conform acestui contract, este limitata în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 EUR.

 

3. Utilizare Improprie și Răspunderi

3.1 Clientul este de acord să folosească Serviciul numai în scopuri legale. Clientul se obligă că:

a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;

b) nu va permite vreunui terț (și nu li va autoriza) să folosească Serviciul sau rețeaua de telecomunicații PRAS Consulting SRL pentru a transmite sau a recepționa material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscena, amenințător, agresiv, defăimător;

c) nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "Denial of Service". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanța, civil și penal;

3.2 Clientul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze PRAS Consulting SRL în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea Serviciului sau a rețelei de comunicații a PRAS Consulting SRL și a Internetului de către Client, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de alta natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de PRAS Consulting SRL ca urmare a încălcării sau ignorării de către Client a acestor termeni și condiții.

3.3 Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea Serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Clientului.
 

4. Securitate

4.1 Clientul ia la cunoștință că PRAS Consulting SRL nu poate controla și nu oferă nici un fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet sau prin Serviciul.

4.2 Clientul ia la cunoștință că Serviciul este disponibil prin Internet și deși PRAS Consulting SRL va face tot ce ii stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care Clientul o primește sau o trimite folosind Serviciul va fi permanent în siguranță.

 

5. Conexiunea la alte Rețele sau Terțe Parți

5.1 Serviciul poate fi folosit de către Client pentru a afla diferite informații afișate de către PRAS Consulting SRL pe web, pentru a face legătura cu alte Rețele sau site-uri web din lume, iar Clientul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Clientul acceptă starea de fapt că PRAS Consulting SRL nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.

5.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Clientului și nu implică sprijinirea de către PRAS Consulting SRL a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează acele situri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

5.3 PRAS Consulting SRL nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice parte României. Daca Clientul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, PRAS Consulting SRL nu este responsabilă pentru respectarea de către Client a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele tari.

 

6. Informații personale

6.1 Puteți accesa aici politica noastra referitoare la procesarea datelor personale.

 

7. Generalități

7.1 Modificări ai acestor termeni și condiții - PRAS Consulting SRL poate modifica acești termeni și condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința Clientului prin afișare pe site-ul web la www.pras.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Client dacă acesta continuă să folosească Serviciul după afișarea lor pe site-ul web.

7.2 Forța Majoră - PRAS Consulting SRL nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești termeni și condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului sau, incluzând dar nelimitând-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care PRAS Consulting SRL nu este responsabilă.

7.3 Jurisdicție - Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor parți spre care exista linkuri) este controlat de către PRAS Consulting SRL. Prin accesarea acestui site, Clientul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordantă cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicției exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în Romania și de peste hotare. PRAS Consulting SRL nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor tari în afara României. Daca Clientul accesează acest site din afara României, o face pe riscul sau și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

7.4 Confidențialitate - PRAS Consulting SRL nu garantează că utilizarea de către Client a acestui site va fi confidențială. PRAS Consulting SRL nu este responsabilă pentru nici o pagubă pe care o suferă Clientul sau altă persoană ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea de către Client a acestui site. Orice informație pe care Clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe parți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când folosește acest site web.

 

8. Clientul acceptă să adere la acești termeni și condiții

Clientul confirmă că a citit și acceptat acești termeni și condiții. Utilizarea Serviciului de către Client implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții.

În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugam să nu folosiți acest site.