Această pagină şi subpaginile sale vă informează cu privire la tot ce trebuie să ştiţi despre modul în care PRAS Consulting protejează datele personale pe care le procesează şi le controlează ("datele dvs. personale", "datele dvs.") şi drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale.

1. CUM VĂ PROTEJEAZĂ PRAS DATELE PERSONALE? 

PRAS acorda foarte mare importanţă dreptului  la intimitate şi protejării datelor dvs. personale. Ne dorim să vă simţiţi în siguranţă când colaboraţi cu PRAS, datele dvs. personale fiind pe mâini bune.

PRAS vă protejează datele personale în concordanţă cu legile aplicate şi politica noastră de protejare a datelor. Mai mult decât atât, PRAS menţine măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele cu caracater personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi / sau împotriva pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului, distrugerii accidentale sau ilegale sau deteriorării acestora. 

Ce categorii de date personale colectam şi cum procesam astfel de date personale?

Colectam date personale ale angajaţilor noştri, potenţiali angajaţi, clienţi, furnizori, contacte de afaceri, acţionari şi utilizatori ai site-ului web. Dacă datele pe care le colectam nu sunt enumerate în această declaraţie de confidenţialitate, vom oferi persoanelor (atunci când legea o cere) o notificare adecvată cu privire la ce alte date vor fi colectate şi cum vor fi utilizate acestea.

Cu excepţia anumitor informaţii care sunt impuse de lege, decizia dvs. de a ne furniza date personale este voluntară. Prin urmare, nu vor exista consecinţe negative dacă nu doriţi să ne furnizaţi datele dvs. personale. Cu toate acestea, reţineţi că, dacă nu furnizaţi anumite informaţii, este posibil să nu reuşim să realizăm unele sau toate scopurile descrise în această declaraţie de confidenţialitate şi este posibil să nu puteţi utiliza anumite instrumente şi sisteme care necesită utilizarea acestor date personale.

Dacă ne furnizaţi date personale ale unei alte persoane (de exemplu, un potenţial angajat / referinţă), sunteţi responsabil să vă asiguraţi că persoana respectivă este informată cu privire la informaţiile conţinute în această declaraţie de confidenţialitate şi că respectiva persoană v-a acordat consimţământul pentru partajarea informaţiilor cu PRAS.

Categoriile de date cu caracter personal menţionate mai sus au fost obţinute fie direct de la dvs. (de exemplu, atunci când furnizaţi informaţii pentru a vă înscrie la un buletin informativ sau pentru a vă înregistra pe site-ul unui forum) sau indirect, de la anumite terţe părţi (de exemplu, tehnologia site-ului). Astfel de părţi terţe includ afiliaţii noştri, autorităţile publice, site-urile publice şi site-uri sociale, furnizorii şi vânzătorii.

În ce scopuri şi pe ce bază legală folosim datele dvs. personale?

PRAS utilizează datele dvs. personale doar atunci când este necesar în scopuri specifice.

ScopBază Legală
Gestionarea relaţiei noastre contractuale şi / sau de angajare cu dvs.Necesare pentru executarea unui contract în care reprezentaţi una dintre părţi
RecrutareJustificate pe baza intereselor noastre legitime de a ne asigura că recrutăm angajaţii corespunzători
Facilitarea comunicării cu dvs. (inclusiv în situaţii de urgenţă, şi pentru a vă furniza informaţii solicitate)Justificate pe baza intereselor noastre legitime, pentru asigurarea unei comunicări adecvate şi a unei gestionari de urgenţă în cadrul organizaţiei
Operarea şi gestionarea operaţiunilor noastre comercialeJustificate pe baza intereselor noastre legitime pentru asigurarea funcţionarii corecte a operațiunilor noastre comerciale
Respectarea cerinţelor legaleNecesare pentru respectarea unei obligaţii legale la care suntem supuşi
Monitorizarea utilizării sistemelor noastre de către dvs. (inclusiv monitorizarea utilizării site-ului nostru web și a tuturor aplicaţiilor şi instrumentelor pe care le utilizaţi)Justificate pe baza intereselor noastre legitime de evitare a nerespectării şi de protejare a reputaţiei noastre
Îmbunătăţirea securităţii şi funcţionarii site-ului nostru web, a reţelelor şi a informaţiilorJustificate pe baza intereselor noastre legitime de a ne asigura că beneficiaţi de o experienţă excelentă de utilizare şi că reţelele şi informaţiile noastre sunt sigure
Realizarea analizei de date, adică aplicarea unei analize a datelor pentru operaţiunile afacerii pentru a descrie, a anticipa şi a îmbunătăţi performanța afacerii în interiorul firmei PRAS şi / sau pentru a oferi o experienţă mai bună utilizatorilor (mai multe detalii despre modul în care gestionăm analizele pe site-ul nostru pot fi găsite în politica noastră privind cookie-urile).Justificate pe baza intereselor noastre legitime de a asigura funcţionarea corectă a operațiunilor noastre comerciale
Comercializarea produselor şi serviciilor noastre către dvs. (cu excepţia cazului în care v-aţi opus acestei prelucrări, aşa cum este descris mai jos în secţiunea "Cum folosim datele personale în scopuri de marketing?")Justificate pe baza intereselor noastre legitime de a ne asigura că ne putem conduce şi mări afacerea


În timp ce tabelul de mai sus afirma că ne bazăm pe interesele noastre legitime pentru un anumit scop, suntem de părere că interesele noastre legitime nu sunt depăşite de interesele, drepturile sau libertăţile dvs., dată fiind (i) transparența pe care o oferim în activitatea de prelucrare, (ii) abordarea intimităţii din punct de vedere al design-ului, (iii) recenziile noastre regulate privind confidenţialitatea şi (iv) drepturile pe care le aveţi în legătura cu activitatea de prelucrare. Ne puteţi contacta dacă doriţi să obţineţi informaţii suplimentare despre această abordare.

Vom prelucra datele dvs. personale în scopurile menţionate mai sus, pe baza consimţământului dvs. prealabil, în măsura în care acest consimţământ este obligatoriu conform legilor aplicabile.

Nu vom folosi datele dvs. personale în scopuri care sunt incompatibile cu scopurile cu privire la care aţi fost informaţi, cu excepţia cazului în care este necesar sau autorizat prin lege, sau dacă este în interesul dumneavoastră vital (de exemplu, în caz de urgenţă medicală) de a o face. 

Vom împărtăşi datele dvs. personale cu terţe părţi?

Este posibilă transferarea de date cu caracter personal furnizorilor noştri de servicii, consilierilor profesionali, autorităţilor publice şi guvernamentale sau terţilor în legătură cu o (potenţială) tranzacţie corporate sau comercială. Aceste terţe părţi îşi pot desfăşura activitatea în alte ţări. Înainte de a face acest lucru, vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. personale vor beneficia de o protecţie adecvată, conform legilor relevante privind confidenţialitatea datelor şi a politicilor interne ale companiei.

Dar datele sensibile?

Nu colectam date sensibile prin acest site sau în orice alt mod. În cazul în care vom face acest lucru, o vom face în conformitate cu cerinţele legii privind confidenţialitatea datelor şi / sau vă vom cere consimţământul.

Termenul "date sensibile" se referă la diferitele categorii de date cu caracter personal identificate de legislaţia privind confidenţialitatea datelor ca necesitând tratament special - inclusiv, în anumite circumstanţe, necesitatea obţinerii unui consimţământ explicit din partea dvs. Aceste categorii includ originea rasială sau etnică, opiniile politice, credinţele religioase, filosofice sau de altă natură, apartenenţa la un sindicat, sănătatea fizică sau psihică, datele biometrice sau genetice, viaţa sau orientarea sexuală sau convingerile şi infracţiunile criminale (inclusiv informaţii despre activităţi criminale suspectate).

Dar securitatea datelor?

Aplicăm setări de securitate organizaţională, fizică şi tehnică pentru toate datele personale pe care le deţinem. Avem protocoale, controale şi politici, proceduri şi îndrumări relevante pentru a menţine aceste setări, ţinând cont de riscurile asociate categoriilor de date cu caracter personal şi procesării pe care o întreprindem.

Acceptăm măsuri de securitate de vârf pentru a vă proteja datele personale.

În ceea ce priveşte utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre, este necesar să înţelegeţi că natura deschisă a internetului permite informaţiilor şi datelor cu caracter personal să circule prin reţele care vă conectează la sistemele noastre, fără măsuri de securitate, şi pot fi accesate şi utilizate de alte persoane decât cele pentru care datele sunt destinate.

Unde vor fi prelucrate datele dvs. personale?

Datele personale pe care le colectam nu vor fi transferate sau nu vor fi accesibile în afară ţărilor UE.

Cât timp vom păstra datele dvs. personale?

Vom păstra datele dvs. personale numai atâta timp cât este necesar. Menţinem o gestionare specifică a arhivelor, politicilor de păstrare şi procedurilor, astfel încât datele personale să fie şterse după o pereioada de timp rezonabilă, în conformitate cu următoarele criterii de păstrare:

 • Păstrăm datele dvs. atâta timp cât avem o relaţie în desfăşurare cu dvs. (în special dacă aveţi un contract cu compania noastră).
 • Vom păstra datele numai în timp ce contul dvs. este activ sau pentru cât timp este necesar pentru a vă oferi serviciile dorite.
 • Vom păstra datele atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma obligaţiilor legale şi contractuale globale.

Ce drepturi aveţi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dvs. personale?

Sunteți îndreptăţit (în circumstanţele, în condiţiile şi sub rezerva excepţiilor prevăzute în legislaţia aplicabilă) să:

 • Solicitaţi accesul la datele personale pe care le procesam despre dvs.: acest drept vă permite să ştiţi dacă deţinem date cu caracter personal despre dvs. şi, dacă este cazul, să obţineţi informaţii şi o copie a acestor date personale.
 • Solicitaţi o rectificare a datelor dvs. personale: acest drept va permite să vă corectaţi datele personale dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.
 • Vă împotriviţi procesării datelor dvs. personale: acest drept vă permite să solicitaţi ca PRAS să nu mai prelucreze datele dvs. personale.
 • Solicitaţi ştergerea datelor dvs. personale: acest drept vă permite să solicitaţi ştergerea datelor dvs. personale, inclusiv în cazul în care astfel de date personale nu ar mai fi necesare pentru atingerea scopurilor.
 • Solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor dvs. personale: acest drept vă permite să solicitaţi ca PRAS să vă proceseze numai datele personale în circumstanţe limitate, inclusiv cu consimţământul dumneavoastră.
 • Solicitaţi transferarea datelor dvs. personale: acest drept vă permite să primiţi o copie (într-un format structurat, utilizat frecvent, şi lizibil electronic) a datelor cu caracter personal pe care le-aţi furnizat la PRAS, sau să solicitaţi ca PRAS să transmită aceste date personale altor auditori.

Dacă, în ciuda angajamentului şi a eforturilor noastre de a vă proteja datele personale, consideraţi că drepturile dvs. cu privire la confidenţialitatea datelor au fost încălcate, vă încurajăm să veniţi către PRAS pentru a căuta, într-o primă etapă, soluţionarea oricărei reclamaţii. Aveţi dreptul în orice moment să înregistraţi o plângere direct la autoritatea de supraveghere competentă sau să faceţi o cerere împotriva PRAS la o instanţă competentă.

Contactaţi-ne pentru a vă exercita drepturile.

2. CUM VĂ SUNT UTILIZATE DATELE PERSONALE CÂND VIZITAŢI SITE-ULUI PRAS?

Ce date personale colectam?

PRAS colectează datele personale pe site-urile sale web în două moduri: (1) direct (de exemplu, atunci când furnizaţi date cu caracter personal pentru a vă înscrie la un buletin informativ sau când solicitaţi să fiţi contactat din motive de vânzare); şi (2) indirect (de exemplu, prin intermediul tehnologiei site-ului nostru).

Putem colecta şi procesa următoarele date personale:

 • Datele personale pe care le furnizaţi prin completarea formularelor pe site-ul nostru. Aici sunt incluse înregistrarea pentru a utiliza site-ul web, abonarea la servicii, buletine informative şi alerte, înscrierea la o conferinţă,solicitarea unui raport sau informaţii suplimentare. Paginile care colectează acest tip de date personale pot furniza informaţii suplimentare privind motivele pentru care datele dvs. personale sunt necesare şi modul în care acestea vor fi utilizate. Depinde de dvs. dacă doriţi să le furnizaţi.
 • Dacă ne contactaţi, putem păstra o evidenţă a acestei corespondențe.
 • Vă putem cere să completaţi chestionarele pe care le folosim în scopuri de cercetare, deşi nu aveţi obligaţia de a răspunde.
 • Orice postări, comentarii sau alt conţinut pe care îl încărcaţi sau îl postaţi pe site-urile PRAS.
 • Site-ul nostru colectează date personale despre computer, inclusiv (dacă este disponibil) adresa IP, sistemul de operare şi tipul de browser, pentru administrarea sistemului, pentru a filtra traficul, pentru a căuta domenii de utilizator şi pentru a raporta statistici.
 • Detaliile privind vizitele dvs. pe site-ul nostru, paginile pe care le vizualizaţi şi resursele pe care le accesaţi sau le descărcaţi, inclusiv, dar fără a se limita la date despre trafic, date despre locaţie, jurnale web şi alte date de comunicare.

Includem link-uri către site-uri web şi programe ale terţilor?

Site-urile noastre pot include:

 • Link-uri către şi de la site-urile reţelelor noastre partenere, agenţiilor de publicitate şi afiliaţilor.
 • Anumite programe (widget-uri şi aplicaţii) ale unor terţe părţi. Acolo unde este cazul, este necesar să reţineţi că astfel de terţe părţi vă pot prelucra datele personale colectate prin intermediul acestor programe în scopuri proprii.

Nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru site-urile sau programele unor astfel de terţe părţi. Verificaţi termenii şi condiţiile de utilizare şi declaraţiile de confidenţialitate ale acestor terţe părţi înainte de a utiliza şi furniza orice informaţii site-urilor şi programelor unor astfel de terţe părţi.

Cum folosim datele personale pe care le colectam de pe site-urile noastre?

Folosim datele personale pentru a vă putea oferi informaţiile pe care le solicitaţi, pentru a procesa cererile de locuri de muncă online şi pentru alte scopuri pe care vi le descriem în momentul în care sunt colectate. De exemplu:

 • Pentru studii sau chestionare de cercetare.
 • Pentru a vă personaliza experienţa pe site-ul nostru.
 • Pentru a vă contacta în scopuri de marketing, în cazul în care aţi fost de acord cu acest lucru.

Analizăm informaţiile dvs. IP şi ale browserului pentru a determina ce este cel mai eficient cu privire la site-ul nostru, pentru a ne ajuta să identificăm modalităţile de îmbunătăţire şi de eficientizare a acestuia.  

Citiți mai multe în Politica Cookie-uri.

3. CUM UTILIZĂM DATELE PERSONALE PENTRU SCOPURI DE MARKETING?

Pe lângă informaţiile prezentate mai sus, capitolul următor descrie modul în care folosim datele personale în scopuri de marketing.

Care sunt sursele datelor de marketing?

Cea mai mare parte a datelor cu caracter personal pe care le colectăm şi le folosim în scopuri de marketing se referă la angajaţii individuali ai clienţilor noştri şi ai altor companii cu care avem o relaţie de afaceri existentă. De asemenea, putem obţine informaţii de contact din surse publice, inclusiv conţinut publicat pe site-urile de social media, pentru a stabili un contact iniţial cu o persoană relevantă, angajat al unui client sau al altei companii.

Trimitem E-mailuri targetate?

Am putea trimite un e-mail comercial clienţilor noştri sau altor companii cu care vrem să dezvoltăm sau să menţinem o relaţie de afaceri în conformitate cu legile de marketing aplicabile. E-mail-urile targetate includ, de obicei cookie-uri şi tehnologii similare care ne permit să ştim dacă deschideţi, citiţi sau ştergeţi mesajul şi link-urile pe care le puteţi accesa. Când accesaţi un link dintr-un e-mail de marketing pe care îl primiţi de la PRAS, vom folosi şi un modul cookie pentru a vă înregistra paginile pe care le vizualizaţi şi ce conținut descărcaţi de pe site-urile noastre, chiar dacă nu sunteţi înregistrat sau conectat pe site-ul nostru.

E-mail-urile trimise de la PRAS pot include informaţii suplimentare privind confidenţialitatea datelor, conform legilor aplicabile.

Actualizăm bazele de date privind relaţiile cu clienţii (CRM)?

Ca majoritatea companiilor, PRAS utilizează tehnologii de tipul managementului relațiilor cu clienţii (CRM), în vederea gestionarii şi urmăririi eforturilor noastre de marketing. Bazele noastre de date CRM includ date personale aparţinând persoanelor fizice de la clientul nostru şi de la alte companii cu care avem deja o relație de afaceri sau dorim să dezvoltăm una. Datele personale utilizate în aceste scopuri includ informaţii comerciale relevante, cum ar fi: date de contact, informaţii disponibile publicului (de exemplu, membri ai consiliilor de administrație, articole publicate, comunicate de presă, postările dvs. publice pe site-uri de socializare, dacă sunt relevante în scopuri comerciale), E-mail (inclusiv activităţile pe internet ca urmare a accesării adreselor web din E-mail-urile noastre), activitatea site-ului web al utilizatorilor înregistraţi pe site-ul nostru, şi alte informaţii de afaceri incluse de angajații PRAS pe baza interacţiunilor personale cu dvs. Dacă doriţi să fiţi exclus din bazele de date CRM, vă rugăm să ne contactați.

Combinăm şi analizăm datele personale?

Putem combina datele din surse disponibile publicului şi din diferitele noastre E-mailuri, site-uri web şi interacţiuni personale cu dvs. (acestea includ informaţii colectate de pe site-urile noastre şi cele ce sunt colectate la înscriere sau logare, cât şi la autentificarea cu ajutorul conturilor dvs. de social media). Combinăm aceste date pentru a vă evalua mai bine experienţa cu PRAS şi pentru a efectua celelalte activităţi descrise în cadrul politicii noastre de confidenţialitate.

Care sunt drepturile dvs. privind comunicările de marketing?

Vă puteţi exercita dreptul de a împiedica comunicarea de marketing prin verificarea anumitor specificaţii de pe formularele pe care le folosim pentru colectarea datelor dvs. personale, sau prin utilizarea mecanismelor de dezabonare în E-mailurile pe care vi le trimitem. De asemenea, vă puteţi exercita dreptul de a vă întrerupe comunicările de marketing sau de a vă şterge oricând datele personale din bazele de date pentru relaţiile cu clienţii (CRM), contactându-ne. În astfel de cazuri, vom păstra date minime personale, pentru a atrage atenţia asupra faptului că aţi optat pentru a evita să vă mai contactăm din nou.

4. CONTACTAȚI-NE

Accesaţi acest link dacă:

 • Aveţi o întrebare generală despre modul în care PRAS vă protejează datele personale.
 • Doriţi să vă exercitaţi drepturile în legătură cu datele dvs. personale.
 • Doriţi să faceţi o plângere cu privire la utilizarea datelor dvs. personale de către PRAS.